พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ครั้งที่ 12/2559 โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายสัจจะ คนตรง รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รายงานว่า สำหรับแนวทางแก้ไขการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนมายังกทม.เป็นจำนวนมาก เพราะประชาชนเดือดร้อนจากผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าจำนวนมาก ซึ่งกทม.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับและจอดบนทางเท้า หากบริเวณไหนมีการฝ่าฝืนจะติดป้ายแจ้งเตือนและจับกุมผู้ที่กระทำความผิด ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2559 สำนักงานเขตได้จับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้ว 9,514 ราย มียอดค่าปรับ 7,227,760 บาท ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ก็หิ้อำนาจเจ้าพนักงานได้ดำเนินการได้ตามกฎหมายนายสัจจะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในมาตรา 17 วงเล็บ 2 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ ส่วนมาตรา 45 ระบุว่า เมื่อมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระทำผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมาย ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป นอกจากนี้ในมาตรา 56 ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาทนายสัจจะ กล่าวอีกว่า สำนักเทศกิจได้เสนอให้ปลัดกทม. ทำหนังสือกำชับไปยังสำนักงานเขตให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยลำดับแรกให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์และจอดรถบนทางเท้าถือว่ามีความผิด รวมถึงให้สำนักงานเขตส่งเจ้าหน้าที่กวดขันอย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีที่พบผู้จอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าแต่ไม่พบผู้ครอบครอง ขอให้เจ้าพนักงานสามารถเคลื่อนย้ายรถที่กระทำความผิดไว้ที่สำนักงานเขต พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับ แต่หากภายใน 15 วันผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมขอให้เจ้าพนักงานดำเนินคดีได้ทันที แต่ถ้าผู้กระทำความผิดเคลื่อนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกทันที ก็ถือว่ากระบวนการเสร็จสิ้น

ด้านพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า จากนี้ขอให้สำนักเทศกิจตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยมีสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมอยู่ด้วย ซึ่งในเบื้องต้นตนอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้อย่างหนัก โดยนำรถประกาศเสียงเพื่อให้ประชาชนรับทราบในช่วงช่วงโมงเร่งด่วน เพราะเมื่อทางเท้าโล่งขึ้น ผู้ที่มักง่ายก็จะขับมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นไปสัญจรแทนการใช้ถนน แต่หากการประชาสัมพันธ์ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจบังคับใช้กฎหมายทันที แต่หากพื้นที่ตรงไหนเจ้าหน้าที่เทศกิจเอาไม่อยู่ ก็จะมีการย้ายเทศกิจเช่นกัน เพราะถือว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน ดังนั้นการตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติกับผู้ฝ่าฝืน และต้องปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยขณะที่นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาการร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสายด่วน 1555 พบว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นทางเท้ามากที่สุดในในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ถนนลาดพร้าว พระราม 4 จรัญสนิทวงศ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไปดำเนินการด้วย

เครดิตข่าว เนชั่นทีวี / ภาพ บก.จร.