ปิดจราจรงาน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" วันที่ 14 มกราคม 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งกำหนดจัดงาน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558" วันที่ 14 มกราคม 2558 นี้ โดยมีการจัดขบวนพาเหรด ความยาว 3.5 กม. เป็นขบวนทัศนาวิถีไทย 5 ภาค จำนวน 5 ขบวน ในเวลา 17.00-20.30 น.เริ่มต้นจากบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ผ่านถนนพระราม 1 แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ถึงสวนลุมพินี

โดยมีการปิดถนนในเส้นทางที่ขบวนพาเหรดดังกล่าววิ่งผ่าน

- ปิดถนนพระราม 1 จากแยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 19.30 น
- ปิดแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 20.15 น.
- ปิดถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ ถึงหน้าสวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 18.00–20.45 น.
- ปิดถนนพระราม 4 ฝั่งสวนลุมพินี จำนวน 2 เลน จากแยกศาลาแดง ถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 21.15 น.
- ปิดถนนวิทยุด้านฝั่งตรงข้าม สน.ลุมพินี จำนวน 1 เลน เพื่อเป็นจุดจอดรถรับนักแสดงและจอดรถขบวน ระหว่างเวลา 19.00 - 22.00 น