เชิญ "ธงมหาราช" ขึ้นยอดเสา หน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต แทน "ธงเยาวราช" หลัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10


หลังจากที่วานนี้ (1 ธันวาคม 2559) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ แห่งราชอาณาจักรไทย เฉลิมพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" จนกว่าจะมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ

(2 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 น. ได้มีการเชิญ "ธงมหาราช" ธงพระอิสริยยศประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ ขึ้นสู่ยอดเสาหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต แทน "ธงเยาวราช"ซึ่งเป็นเครื่องหมายในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทั้งนี้ ธงสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ธงมหาราชใหญ่ และธงมหาราชน้อย โดยธงมหาราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปพระครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง ส่วนธงมหาราชน้อย ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคํานับ ลักษณะธงจะแบ่งตามความยาวของธงออกเป็น 2 ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร ตอนปลายเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก 3 ใน 8 ส่วนของความยาวผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น 8 เท่าของความกว้างตอนต้นภาพจาก เฟซบุ๊ก ROYAL WORLD Thailand - สำนักข่าวรอยัลเวิลด์ ประเทศไทย

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ROYAL WORLD Thailand - สำนักข่าวรอยัลเวิลด์ ประเทศไทย, royin.go.th