กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรอยต่อสะพาน (Expansion Joint) สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 บริเวณทางลงฝั่งถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม ถึง เวลา 06.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2559 จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เครดิต กรมทางหลวงชนบท