ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 นี้ หอการค้าไทย-จีน จัดกิจกรรม “ในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน” เพื่อเทิดพระเกียรติถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภายในงานมีการแปรอักษรเลข 9 , การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์ราชนาวี, จุดเทียนยืนแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.

โดยจะปิดถนนเยาวราช ตั้งแต่วงเวียนโอเดียน ถึงแยกลำพูนชัย ในงานจะมีพิธีสดับปกรณ์และพิธีสงฆ์สวดพระอภิธรรม นำโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม และพระสงฆ์จำนวน 99 รูป

หลังเสร็จพิธีการจะมี บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี! กว่า 200 ร้านให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยร้านค้าตลอดแนวถนนเยาวราชถึงสี่แยกราชวงศ์ ร่วมทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมคนรักในหลวง

ขอบคุณภาพ donmueangairportthai.com