รฟม.ปิดจราจร 1 ช่องทางหน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. - วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 22.00 – 05.00 น.กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง ขออภัยในความไม่สะดวก