พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช ขณะประทับบนเรือหลวงแม่กลอง ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งนำเสด็จฯ จากท่าเรือราชวรดิษฐ์ไปยังเรือซีแลนด์เดีย ที่ทอดสมออยู่นอกเกาะสีชัง เพื่อเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 13 มค 2481