เนื่องจากทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ภาพแผนผังเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง