กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวจัดกิจกรรม รำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอ่านกวีนิพนธ์จากหนังสือ นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การฉายวีดิทัศน์ และนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมนำชมเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในงานออกพระเมรุมาศ และราชรถ ที่จัดแสดง
ภายในโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกรมศิลปากรได้เคลื่อนพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


บรมนาถบพิตร รวมทั้งฟืนไม้จันทน์ ฉากบังเพลิง เทวดานั่งและยืนประกอบ มาดูแลรักษาและจัดให้ประชาชนเข้าชม การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้แก่ เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เพลงแผ่นดินของเรา เพลงใกล้รุ่ง เพลงลมหนาว เพลงชะตาชีวิต เพลงภิรมย์รัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงเกาะในฝัน และเพลงรัก
การจัดแสดงโขนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดอัญเชิญพระนารายณ์อวตาร ชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบ และชุดเย็นศิระพระอวตาร โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งการแสดงของสำนักการสังคีตทั้ง ๒ รายการนี้ จะจัดแสดงในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าโรงราชรถ การบรรยายพิเศษในหัวข้อรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม

2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร การจัดแสดงหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ หนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือพระเมรุในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสือนวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กระทรวงวัฒนธรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนความคืบหน้า การจัดทำจดหมายเหตุ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้ง 3 ฉบับ อยู่ระหว่างการรวบรวม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ คลอง 5 จ.ปทุมธานี ขณะนี้ได้ออกแบบสถาปัตยกรรม เสร็จแล้ว เหลือแบบโครงสร้าง และการตั้งงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นจะเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับ