วัดราชบพิธฯ วัดบวรฯ เผยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคมนี้


สักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ไบรท์ทีวี ช่อง 20 รายงานบรรยากาศการเตรียมพร้อมจัดงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

โดยที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งพระบรมราชสรีรางคารบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อน พระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ ทางวัดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคม ดังนี้
- เวลา 06.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

- เวลา 07.00 น. ตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60 รูป

- เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 60 รูป

- เวลา 17.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ

สักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9
ภาพจาก เว็บไซต์ไบรท์ทีวี ช่อง 20
สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ที่วัดราชบพิธฯ ยังไม่มีกำหนดการออกมา แต่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงแรก เวลา 08.15-10.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 17.00-18.30 น. ส่วนวันพระจะเปิดทั้งวัน

ขณะที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานประจำพระอุโบสถ แจ้งกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี วันที่ 13 ตุลาคม ดังนี้

- เวลา 06.15 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 125 รูป

- เวลา 18.00 น. อุบาสกและอุบาสิการ่วมกันทำวัตรและสวดมนต์ อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

- เวลา 20.00 น. พระสงฆ์วัดบวรฯ จะทำวัตรและสวดมนต์อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ทั้งนี้ ทางวัดบวรฯ ได้ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร จากเดิมเวลา 06.00-17.00 น. เป็นเวลา 06.00-21.00 น. ตลอดวันที่ 13 ตุลาคม โดยทางวัดได้จัดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่อุบาสกและอุบาสิกาที่มาร่วมในพิธี ที่บริเวณด้านข้างพระอุโบสถด้วย