นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานงานแถลงข่าว โครงการ “สวนสาธารณะ กทม.ปลอดภัย” ซึ่งกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิช่างไทยใจอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าหรือสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรม พร้อมลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้าและโครงสร้างของสวนรมณีนาถ เขตพระนคร

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม. มีภารกิจสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีสวนสาธารณะของกทม. จำนวน 37 แห่ง และสวนสาธารณะรอง จำนวน 60 แห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ในอนาคตจะก่อสร้างสวนสาธารณะอีก 2 แห่ง บริเวณพื้นที่เขตบางแค และบางบอน จากสถิติการใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชน เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 90,000 คน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ที่จะมีผู้ใช้บริการเพื่อออกกำลังกายเดิน-วิ่ง มากกว่า 43,000 คนต่อวัน ออกกำลังกายกลางแจ้งมากกว่า 17,000 คนต่อวัน และเต้นแอโรบิคมากกว่า 4,200 คนต่อวัน ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 1,471 คน ในการดูแลสวนพื้นที่กว่า 23,800 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอในการดูแลอย่างทั่วถึง โครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในสวนสาธารณะ ซึ่งจะมีทีมจิตอาสา ช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยดูแล สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะร่วมกับทีมวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ดำเนินการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเล่น และความแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆ ภายในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครทั้ง 37 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยไม่ใช้งบประมาณของกทม.