วันนี้ 14 ก.ย.61 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น.(รับผิดชอบงานจราจร) กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ร่วมกับ สจส.กทม. และโยธากทม. เพื่อตรวจสอบกายภาพถนนสุขุมวิท ช่วงทางลงด่วนเพลินจิต ตามข้อสั่งการของคณะทำงานติดตามผลการบูรณาการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการตัดเกาะกลางถนน เปิดช่องทางเบี่ยงรับรถขึ้นทางด่วนเพลินจิต ในชั่วโมงเร่งด่วนเย็น
ซึ่งจากการหารือ จะทำการตัดเกาะกลาง บนถนนสุขุมวิท กึ่งกลางระหว่างทางรถไฟ กับ ซอยร่วมฤดี ระยะทาง 16 เมตร เพื่อใช้เป็นทางเบี่ยงรับปริมาณรถที่จะตรงไปราชประสงค์ ปทุมวัน ส่วนรถที่จะขึ้นด่วนเพลินจิต จะถูกบังคับให้เบี่ยงขวาตั้งแต่แยกนานา

โดยเบื้องต้นการตรวจสอบกายภาพแล้วสามารถทำได้ ทางกทม.จึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบ และจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนเพื่อตัดเกาะกลางออก และเปิดให้ใช้เร็วที่สุด ในช่วงเวลา 16.00-19.00 น.เท่านั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณรถ แก้รถติดสุขุมวิท ขณะเดียวกัน ได้มีการสำรวจพื้นที่ ต่อ ตามแนวคิดที่จะจัดทำสะพานลอยคนข้าม หรือทำสกายวอล์ค เนื่องจากพบปัญหารถติดช่วงทางขึ้น-ลงด่วนเพลินจิต เกิดจากการข้ามถนนของคนจำนวนมากเกือบ 3 คนในชั่วโมงเร่งด่วน

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าไม่สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่างเนื่องจากติดโครงสร้างของรถไฟฟ้า หากจัดทำระดับความสูงจะไม่เหมาะสม ดังนั้นบช.น.จะแก้ปัญหาคนข้าม โดยจัดกำลังตำรวจจราจรไปยืนอำนวยความสะดวกทางขึ้น-ลงด่วนเพลินจิต เพื่อจัดระเบียบคนข้ามไม่ให้ตัดกระแสรถทางตรง อย่างไรก็ตาม จากนี้จะนำข้อมูลต่างๆ เสนอต่อคณะทำงานฯ ต่อไปในสัปดาห์หน้า