รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยภายหลังนพทีมวิศวกรอาสา ลงพื้นตรวจสาเหตุเครนล้มทับเสาไฟฟ้า ภายในซอยศาลาแดง เขตบางรัก ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าโครงสร้างและระบบเครื่องกลของ power เครน ไม่ได้มาตรฐาน โดยการตั้งฐานบ่อลิฟท์ที่ยึดตัวทาวเวอเครน มีความลึกจากผิวดินเพียง 1.30 เมตร ซึ่งไม่สอดรับกับตัวทาวเวอร์เครน ที่ความสูงถึง 25 เมตร ทำให้ตัวฐานไม่สามารถรับน้ำหนักและแรงเหวี่ยงได้เพียงพอ ทำให้ตัวเครนเกิดการพลิกคว่ำ อย่างไรก็ตาม ต้องให้ทางสภาวิศวกรฯ ได้ทำการสอบสวน กับผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าว เป็นอุทาหรณ์ ให้ผู้ประกอบการ รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องศึกษา ใช้ความระมัดระวัง และต้องมีแนวการป้องกันในพื้นที่ก่อสร้าง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

สำหรับ การจราจรในพื้นที่ ยังมีการปิดจราจรในซอยศาลาแดง เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเร่งให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ก่อน 24.00 วันนี้ โดยแนะนำเส้นทางให้ประชาชน ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางซอยศาลาแดง โดยให้ใช้เส้นทางสาทรเหนือ – ถนนพระราม 4 – เข้าถนนสีลม – ไปสาทรเหนือให้เข้าถนนคอนแวนต์ หรือถนนนราธิวาสราชนครินทร์