ทล.การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สรุปผลการศึกษาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ)

วันนี้ (20 ก.ค.2561) ณ โรงแรมทีเคพาเลช & คอนเวนชั่น นายชูชาติ พุ่มทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน

โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการสรุปรูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำที่เหมาะสมบนถนนแจ้งวัฒนะครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ/เขต ประกอบด้วย เขตบางเขน เขตหลักสี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งโครงการออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงที่ 1 แม่น้ำเจ้าพระยา - ห้าแยกปากเกร็ด ช่วงที่ 2 เชิงสะพานพระราม 4 - คลองประปา ช่วงที่ 3 คลองประปา - ถนนวิภาวดีรังสิต และช่วงที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต - วงเวียนหลักสี่

นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุง กรมทางหลวง กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) จะมีการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีการเสนอของบประมาณปี 2562 มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะหาตัวผู้ว่าจ้างและเซ็นสัญญาได้ในกลางเดือนตุลาคม ปลายเดือนตุลาคมนี้ก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี หรือตุลาคมปี 2563 เสร็จก่อนรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี การที่เริ่มก่อนไม่ซ้อนทับโครงการรถไฟฟ้าก็จะทำให้การดำเนินการทำได้ดีขึ้น ขณะที่การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ในแนวเขตการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีการกั้นแบริเออร์ เกาะกลางและ 1 ช่องจราจร ซึ่งจะไม่มีการปิดการจราจรเกินกว่าโครงการรถไฟฟ้า โดยการดำเนินการจะเป็นการขุดเปิด วางท่อ ดันท่อลอด และฝั่งกลบ อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 304 (แจ้งวัฒนะ) ได้มีการวางแผนการจัดการจราจร เพื่อไม่ให้กระทบการจราจรประชาชนผู้ใช้ทางและคำนึงถึงการประกอบการห้างร้านต่างๆ มาเป็นปัจจัยในการออกแบบ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของคลองเปรมประชากร หนึ่งในคลองรับน้ำ สำนักระบายน้ำ กทม.จะมีการออกแบบเพื่อให้สามารถรับน้ำเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำในช่วง 5 ปีนี้