วันนี้ (17 ก.ค.2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูเวทย์) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื้องฟ้า สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) บ้านราชาวดี

โดยในส่วนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูเวทย์) พ.อ.ศุภชัย อ้นบุญมี เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื้องฟ้า พล.ท.ฐิติฐาน สุขศรี เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานฯ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราชเป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานฯ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด (ชาย) บ้านราชาวดี พล.ต.สุริยนต์ เฉียงตะวัน เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานฯ
และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นาวาอากาศเอกชนินทร ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน

นายสุรศักดิ์ ก้อนใส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ยังความปลื้มปิติ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทรงมีเมตตาแก่เด็กๆ ในความอุปการะ ตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง