รัฐบาล เตรียมจัดงาน"พระบรมธาตุพุทธศิลป์ แผ่นดินทรงธรรม" ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


นายวีระโรจน์ พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะ ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
โดยรัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน"พระบรมธาตุพุทธศิลป์ แผ่นดินทรงธรรม" ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในประเทศไทยที่มีมายาวนานถึง 1400 ปี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และ ดูแลพสกนิกรชาวไทย ด้วยหลักทศพิธราชธรรม โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม จะมีการจัดนิทรรศการริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 11 ริ้วขบวน ซึ่งจะมีริ้วขบวนที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสำคัญทั้ง 5 ยุค ได้แก่ ทวารวดี ล้านนา สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ เครื่องจากบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ผ่านถนนราชดำเนินไปยังท้องสนามหลวงเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาและเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล


นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสำคัญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา 10 ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ถวาย พระอารามหลวง 10 วัด รวมทั้งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อธิการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การตอบปัญหาธรรมะ การแสดงธรรม พิธีสวดมหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพร ณ ทำเนียบรัฐบาล และการจัดงานอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียนใน 16 จังหวัดตามแนวชายแดนของไทย