จิตอาสา พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด 3 คลอง เขตบางพลัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค สำหรับประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" แม้แต่น้อย โดยต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง หมวกสีฟ้าและผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลือง ทยอยเดินทางกันมาด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำความดีเพื่อส่วนร่วมกันในวันนี้ (17 ก.ค.61)

นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปล่อยขบวนแถวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีคณะผู้บริหาร /ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางพลัด /กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย/ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 /สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางพลัด/เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำและประชาชนจิตอาสาจำนวน 309 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาทำความสะอาดคลอง 3 คลอง ในเขตบางพลัด ได้แก่ คลองเตย คลองมอญ (บางพลัด) และ ลำกระโดงแยกคลองบางอ้อ ระยะความยาวรวมทั้งสิ้น 2,048 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมทั้งไม่เป็นแหล่งเพราะพันธ์ยุงและสัตว์มีพิษ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลองในพื้นที่เขตบางพลัด

ด้านนางศรีสมร ก้อนเพชร อายุ 65 ปี เดินทางมาจากเขตบางกอกใหญ่ และเป็นหนึ่งในประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมทำความดีในครั้งนี้ กล่าวความรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าฝนจะตก แต่ตนก็ไม่รู้สึกย่อท้อ ซึ่งดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส ทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยตนเป็นจิตอาสามากกว่า 2 ปีแล้ว มีงานจิตอาสาที่ไหนก็จะเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมเพราะทุกครั้งที่ไปจะมีความสุขมากที่ได้ทำความดีเพื่อส่วนร่วม จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันเป็นจิตอาสาร่วมกัน