ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองโอ่งอ่าง ซึ่งคาดว่าการดำเนินการระยะแรกจะสามารถ เปิดให้ประชาชนใช้ได้ทันในช่วงเทศกาลลอยกระทงปลายปีนี้.

ในวันนี้(16 ก.ค.61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง ว่าขณะนี้ผลงานโดยรวมคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ซึ่งภาพรวมพึงพอใจและขอบคุณชาวคลองโอ่งอ่างที่ให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายแผงค้าออกจากพื้นที่ ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างมีการปรับปรุงตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร โดยดำเนินการช่วงแรกตั้งแต่สะพานดำรงสถิต ถึงสะพานภานุพันธ์ ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาคม เพื่อให้ทันเทศกาลลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ ขณะเดียวกันในวันนี้ ชาวบ้านริมคลองโอ่งอ่าง ยังเสนอให้ กทม.จัดทำพื้นที่ขายของสำหรับประชาชน ซึ่งก็จะนำไปพิจารณาร่วมด้วย แต่อย่างไรก็ตามจะไม่อนุญาตให้ตั้งร้านขายของถาวร หรือ นำรถเข็นขายของเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าตั้งแผงค้าอย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนในอดีต โดยจะมีการกำหนดกฏกติกาในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด

นอกจากนี้สำนักการจราจรและขนส่งจะนำเรืออีแปะ ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณ 16-20 คน จำนวน 4 ลำ มาวิ่งรับ-ส่ง ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายในลำคลอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 46 ตัวในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างใช้งบประมาณทั้งหมด รวม 275 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด ประมาณเดือนมิถุนายน 2562