กทพ. แจ้งผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ สามารถนำบัตรมาเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass ที่อายุการใช้งานใกล้จะหมด (ใช้งานมาประมาณ 7 ปี หรือใช้ผ่านทางมาแล้วประมาณ 14,000 ครั้ง) สามารถนำบัตรมาเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. รวมถึง ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) ในจุดพักรถสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางนา (ขาออก) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น. และที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. หรือที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานใหญ่ กทพ. ถนนพหลโยธินในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. โดยผู้ใช้บริการบัตร Easy Passที่ได้รับจดหมายแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์บัตรอัติโนมัติ (Easy Pass) สามารถนำบัตรมาเปลี่ยนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง