ซูเปอร์โพล เผย คนส่วนใหญ่ห่วงใย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงมากที่สุด ติดตามข่าวใกล้ชิดเหมือนเป็นญาติของตนเอง ตื้นตันใจความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทย และรับรู้ถึงการทำงานทุ่มเทอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ ...


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องโพล ความห่วงใย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,044 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 24 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 สนใจติดตามข่าวช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง เชียงราย ในขณะที่เพียงร้อยละ 2.7 ไม่ได้สนใจติดตาม

ที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.4 ติดตามข่าวจนรู้สึกห่วงใยมากที่สุดเหมือนจะเป็นญาติของตนเอง เห็นแล้วตื้นตันใจความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทย ร้อยละ 45.5 รู้สึกห่วงใยมาก ในขณะที่ เพียงร้อยละ 3.1 รู้สึกเฉยๆ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.3 รับรู้ถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 44.4 รับรู้มาก และร้อยละ 1.3 รับรู้น้อยถึงไม่รับรู้เลย

เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ต่อการทุ่มเททำงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.7 รับรู้ถึงการทุ่มเททำงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และร้อยละ 45.1 รับรู้มาก และร้อยละ 1.2 รับรู้น้อยถึงไม่รู้เลย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 เห็นด้วย ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์ช่วยชีวิตคนยามฉุกเฉิน ทุกวินาทีมีค่าที่ต้องช่วยเหลือกัน มีเพียงร้อยละ 1.4 ที่ไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความปลอดภัยที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ำตก ภูเขา ถ้ำ และเกาะแก่งต่างๆ ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น พบว่า ร้อยละ 89.3 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 10.7 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง...
ที่มา dailynews.co.th/