ใครที่ชอบแต่งไฟเบรก แล้วเอาหลอดแบบกระพริบมาติด ซึ่งจะสร้างความรำคาญและรบกวนกับผู้ที่ขับขี่ตามท้ายมาเป็นอย่างมาก ทราบเอาไว้ด้วยนะว่ามันผิดกฎหมาย
ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้ออกมาเตือนและให้ความรู้ว่า ....

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
(ข) โคมไฟหยุด ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละ 1 ดวง โคมไฟทั้ง 2 ข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และจะติดตรงกึ่งกลางด้านท้ายภายในรถเพิ่มอีก 1 ดวงก็ได้ ใช้ไฟแสงแดงมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ 10 วัตต์ และมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร เมื่อใช้ห้ามล้อไฟต้องไม่กระพริบ