บรรยากาศที่บริเวณถนนกลางท้องสนามหลวง ซึ่งเป็จุดที่มีการเปิดพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ได้เข้าจอดรับ-ส่ง ชั่วคราว เป็นการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวร่นระยะทางเท้าเข้าพระบรมมหาราชวัง บรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เริ่มเปิดให้เข้าใช้พื้นที่ โดยแบ่งถนนกลางสนามหลวงเป็น 4 ช่องจราจร จัดการเดินรถเข้า-ออก ในแต่ละวันมีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาวนรับ-ส่ง ในพื้นที่ประมาณ 200 -300 คัน นักท่องเที่ยว 15,000 คน ซึ่งในพื้นที่สามารถรองรับรถนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาวนรับ-ส่งได้เฉลี่ย 1,000 คัน/วัน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในแต่ละวันจะเปิดให้เข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ เวลา 06.00 -16.00 น. โดยอนุญาตให้รถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวเข้าทางประตูสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ส่งนักท่องเที่ยวเรียบร้อยให้วนออกทางประตูสนามหลวงฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อไปยังจุดพักรถ ซึ่งในวันนี้มีรถนักท่องเที่ยวหมุนเวียนรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวแล้ว กว่า 432 คัน ส่วนปัญหาการจอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวบนถนนโดยรอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ถ้าจอดในที่ห้ามจอด หรือเป็นปัญหากระทบถึงการจราจร เป็นอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะจัดการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีการประสานงานระหว่างกทม.และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้พื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ ทางกทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินปรับตกแต่งกิ่งต้นมะขามที่บดบังทัศนวิสัยของกล้องCCTV เพื่อให้กล้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ด้านนายยิ่งฮั่ว แซ่จู ประกอบอาชีพไกด์นำเที่ยว กว่า 2 ปี กล่าวความรู้สึกปรับทับใจที่มีการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งปกติจะนำรถไปจอดที่หน้า โรงแรมรัตนโกสินทร์ และให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าเข้าพระบรมมหาราชวังซึ่งมีระยะทางที่ไกลและต้องเสี่ยงอันตรายในการข้ามถนน เมื่อมีการจัดพื้นที่รองรับทำให้รู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกและความปลอดภัย ส่วนใหญ่คณะทัวส์ของตนเองจะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแดง ที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวอยากเข้าชมมากที่สุดเมื่อมาถึงเมืองไทย คือพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ที่มีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความประทับใจทั้งสถานที่ที่มีความสวยงามและได้รับความสะดวกเป็นอย่างดี

สำหรับ พื้นที่ฝั่งสนามหลวงด้านทิศใต้ ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง