รัฐบาล เตรียมพร้อมหน่วยงานต่างๆ รองรับการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่นายกรัฐมนตรี สั่งให้ต้องดำเนินการในเดือนสิงหาคม นี้ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
บัตรประชาชนที่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนมาใช้แบบสมาร์ทการ์ด มีชิพที่สามารถเก็บข้อมูลบุคคลได้อย่างละเอียดและสามารถออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ เพียงแค่เสียบบัตรที่มีเครื่องอ่านชิพการ์ดข้อมูลของเราก็จะขึ้นมาอย่างครบถ้วน แต่หลายคนอาจตั้งคำถามว่าในเมื่อเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ตรวจสอบตัวตนได้ทันที แต่การทำธุรกรรมหลายอย่างกับสถานที่ราชการ รวมถึงธนาคาร กลับต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเสียเงินถ่ายเอกสารและยังต้องพกพาเอกสารจำนวนมาก
และเมื่อการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ภายในเดือนสิงคมนี้ หน่วยงานให้บริการต้องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชันบอกข้อมูลบริการ นับเป็นก้าวแรกของ รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกระทรวงมหาดไทย ต้องเตรียมพร้อมรองรับให้การใช้งานเกิดประโยชน์ เต็มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เบื้องต้นจะเริ่มในส่วนภาครัฐและมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ก็จะสามารถดูข้อมูลได้และในอนาคตอาจจะมีการขยายไปจนถึงบัตรใบสำคัญอื่นๆ ด้วย ส่วนในภาคเอกชนจะนำมาใช้ด้วยหรือไม่นั้นยังต้องรอความชัดเจน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังขีดเส้นตายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใส่ในระบบ โดยการเก็บข้อมูลหน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องเป็นฝ่ายเก็บข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 ตุลาคม นี้
นอกจากนี้ รัฐบาลจะค่อยๆ เดินหน้าตามแผนรัฐบาลดิจิทัล เป็นระยะ คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ พร้อมระบุตำแหน่งจุดให้บริการสำหรับประชาชนประมาณ 40,000 จุดบริการ ตามคู่มือสำหรับประชาชนใน info.go.th ในเดือน ต.ค. 2561 จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และเดือน ม.ค. 2562 จะเปิดใช้ระบบ Citizen Feedback ที่ช่วยให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ได้
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลที่มุ่งหวังอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน อันจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รองรับการเป็นประเทศไทย 4.0