กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน ให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิต เพื่อให้ตระหนักและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

วันนี้ (17 พ.ค.61) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตโลกเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะความดันโลหิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยปีนี้ทางสมาพันธ์ได้ให้คำขวัญเพื่อรณรงค์ know Your Number ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่โดยให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเองนำไปสู่การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ปัจจุบันแนวโน้มความดันโลหิตสูงเพิ่มสูงขึ้นกว่า 13 ล้านคน ครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง เฉลี่ยในแต่ละปีจะมีผู้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงกว่าสองแสนคน ทำอย่างไรถึงจะให้ประชาชน สามารถวัดความดันเป็น จำได้รู้ค่าความดัน และดูแลตนเองเป็น ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัวไม่ควรเกิน 120 ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัวไม่ควรเกิน 80 หรือไม่เกิน 120/80 ในส่วนการเข้าถึง กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยกว่า 200 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดพื้นที่วัดความดันในธนาคาร และพื้นที่อื่นในภูมิภาคเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมดำเนินการ เป็นต้น โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จะอยู่ในช่วงอายุ 30 - 59 ปีเพศชาย วัยทำงานซึ่งค่อนข้างไม่มีเวลาดูแลตนเอง โดยพบว่าในจำนวนนี้กว่าครึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไม่เคยมาพบแพทย์ จนกว่าอาการจะแสดงเช่นหัวใจวาย ภาวะขาดเลือด หลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจจะทำให้พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยการดูแลตนเองลดการบริโภคเกลือจากวันละ 13 ช้อนชา ลดลง 2 เท่าหรือครึ่งหนึ่ง ลดหวาน มัน เค็มจัด และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ