กทม.แจงกรณีคำสั่งศาลปกครองให้ป้าทุบรถชนะคดี ให้ตั้งคณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน พร้อมกำหนดแนวทางหลังศาลพิพากษา

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ ชี้แจ้งตามที่ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำพิพากษากรณีที่ นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ ยื่นฟ้องกทม. กรณีละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการเปิดตลาดข้างบ้านจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดย ศาลพิพากกษา ให้รื้อถอนอาคารตลาดทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และให้กทม.ชดใช้เงินเยียวยา รวมเป็นเงิน 1,473,600 บาท ว่า
ผู้ว่า.กทม. ได้สั่งการให้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา ฝ่ายกฎหมายและสำนักงานเขตประเวศ มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของกทม.หลังศาลฯพิพากษา โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1 ชุด เพื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลทั้งหมด โดยให้ยึดถือคำพิพากษาของศาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2 ประเด็น ในส่วนข้อกฏหมายแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายค่าเสียหาย ว่ามีส่วนไหนและใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง ซึ่งจะต้องสรุปให้ผู้ว่าฯกทม.พิจารณา ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ 30 พ.ค.นี้ ส่วนของการรื้อตลาดทั้งหมดรอบบ้านนางสาวบุญศรี กรุงเทพมหานครยอมรับและเห็นด้วยในคำพิพากษาของศาลในประเด็นนี้ ขณะนี้ยังเหลือโครงสร้างหลังคาอยู่ 2 แห่ง กทม.ต้องรอดูท่าทีเจ้าของตลาดก่อนว่าจะยื่นร้องอุทธรณ์ต่อศาลในฐานะผู้ร้องสอดหรือไม่ หากมีการไปยื่นอุทธรณ์ กทมก็ไม่สามารถเข้าไปรื้อถอนได้

นอกจากนี้ ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุด ดูข้อกฏหมายด้านการละเมิด ในส่วนข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณดังกล่าว เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและกำหนดกรอบการทำงานใหม่ให้มีความถูกต้องต่อไป