จากกรณีที่ มีรถมอตเตอร์ไซด์ จอดที่ของคนพิการในปั๊มน้ำมัน จนไม่สามารถ ให้รถเข็น ขึ้นไปใช้บริการห้องน้ำได้

"ทำที่จอดรถคนพิการแล้ว ต่อไปเราต้องช่วยกันทำให้จิตใจคนไทยมีสำนึกสาธารณะที่ดีด้วย"

ได้รับภาพจากกุลา น้องสาวเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
พิกัดปั้ม ปตท บางปะกอก
ไม่ต้องพูดอะไรมาก ให้ภาพมันอธิบาย

ปัญหานี้จะไม่หายไป ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันทำงานอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น

ร่วมด้วยช่วยกันแชร์เป็นหนึ่งทางที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมเพิ่มขึ้นได้ ฝากด้วยครับ

Credit: อังคณา ชาญธัญการ