"บก.น.1 จับเด็กเข้าค่าย อบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่372"

วันนี้ พุธที่ 16 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล รุ่นที่ 372 โดยมี พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 , รอง ผบก.น.1 , ผกก.สน.ชนะสงคราม , คณะกรรมการเยาวชนสัมพันธ์ , คณะแม่บ้านตำรวจนครบาล , คณะ กต.ตร.สน.ในพื้นที่ บก.น.1 และข้าราชการตำรวจ พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี
โดยพล.ต.ต.เสนิต เปิดเผยว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 9 รร. ทั้งสิ้น 340 คน ในพื้นที่ของสน.ชนะสงคราม ระหว่างช่วงอายุ 8-13 ปี มาเข้าค่าย 4 วัน ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค.61 ตามสโลแกน รวมใจภักดิ์ รักวินัย ห่างไกลยา พาสัมพันธ์ โดยการอบรมจะปลูกฝังความรู้การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีวินัยตนเองและผู้อื่น และรู้จักการดูแลตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดหรืออบายมุย ต่างๆ รวมทั้งให้เด็กๆ รู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนผู้อื่น ทั้งในหมู่เพื่อน คนชุมชน และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากจะต้องทำงานร่วมกันกับตำรวจต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ต.เสนิต ระบุว่า หลังการอบรมฯ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่องของกฎหมายเบื้องต้น วินัยจราจร ภัยจากอินเตอร์เน็ต การแจ้งเหตุ การสังเกตุจดจำ การดูแลป้องกันจากอาชญากรรมต่างๆ ละลายพฤติกรรมของเด็กๆ จะมีการประเมินร่วมกับทางโรงเรียน ส่งแบบสอบถามให้ผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมเด็ก และจัดตำรวจพี่เลี้ยง เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ปกครองเองก็ควรให้ความใกล้ชิดกับเด็กๆให้มากขึ้น เนื่องจากความอบอุ่น การสอนของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญ ตำรวจ โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น