อย.เสริมความรู้ปชช.บริโภคอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาเกินจริง

วันนี้ (16 พ.ค.61) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.จัดอบรมเครือข่ายภาคประชาชน "เสริมสร้างความรู้ ชูปัญญา พัฒนาสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ โดยมีเครือข่ายคณะทำงาน นักวิชาการ ภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญ ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีศักยภาพในการดูแลตนเองนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดสาเหตุปัญหาเชื้อดื้อยาและรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดเกินจริง

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงรณรงค์ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยการจัดอบรมได้ให้ความรู้ใน 3 เรื่องหลัก คือ การบริโภคอาหารอย่างไร ห่างไกลโรคร้าย การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผล และการรู้เท่าทันโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนผิวขาว ซึ่งที่ผ่านมา อย.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจค้น ดำเนินคดีตามกฎหมาย ป้องกันเหตุ ตรวจสอบสินค้า เฝ้าระวังสถานที่ผลิตจำหน่าย เน้นย้ำว่า ไม่มีอาหารใดรักษาโรคได้และสามารถเปลี่ยนรูปร่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงได้ เพราะอาหารสามารถให้สารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายเท่านั้น และที่สำคัญอาหารเสริมบ้างตัวอาจผสมยาแผนปัจจุบันป่นเปื้อนที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม การโฆษณาขายสินค้าผ่าน Facebook ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพที่อำนาจรัฐยังไม่สามารถจัดการได้ โดยมีความยุ่งยากมากขึ้น เพราะฉนั้นอยากให้ภาคประชาชนใช้วิจารณญาณในเบื้องต้น เช่น ลักษณะรูปร่างผิวพรรณคนขาย กับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ประกอบการตัดสินใจด้วย