โครงการแท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ ประจำปี 2561


กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับโครงการแท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพขับรถแท็กซี่ให้มีคุณภาพการบริการ ที่ดีทัดเทียมระดับสากลและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ การให้บริการด้วยใจ รอยยิ้มและ บุคลิกภาพ พร้อมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆวันเดียวก็พูดได้สไตล์แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ วันอังคารที่26 มิถุนายน 2561 สนใจเดินทางมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต (ใกล้แยกวังแดง) หรือสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1255 และ 0-2288-5050 ตลอด 24 ชม. ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .....แล้วมาพบกันนะคะ.....คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1.อาชีพขับรถแท็กซี่สาธารณะ 2.มีใบอนุญาตขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ หรือ ใบขับขี่ประเภทที่ 2 3.เป็นคนดี ตั้งใจทำความดี มีจิตอาสา 4.สิทธิพิเศษนี้เฉพาะพี่ๆแท็กซี่ที่ไม่เคยผ่านการอบรมในโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ มาก่อน........***ขอบคุณ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ .และ ปตท พลังที่ยั่งยืน ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่.... https://drive.google.com/file/d/1x7TxoJCZ-oDpe2d3dATCqZiaB1r5xz81/view