พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศซีเรียว่า ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับประเทศของเรา แต่ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้อาจยังไม่เรียกว่าเป็นสงคราม แต่เป็นการปฏิบัติการทางทหารของ 2 กลุ่มประเทศ คือประเทศมหาอำนาจและประเทศพันธมิตร อย่างไรก็ตามมองว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง แต่อาจเกิดผลกระทบทางอ้อมที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องติดตาม จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง สภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อหามาตรการลดผลกระทบทางอ้อมดังกล่าว