ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสนามสอบมีด้วยกัน 3 สนามสอบได้แก่ สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สนามสอบวัดเขียนเขต สนามสอบโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง