กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (11 เม.ย.61) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ช่วงสงกรานต์ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 -17 เม.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงได้มอบหมายให้ ศปถ.ประสานความร่วมมือบูรณาการตามกรอบแนวทางดำเนินงานมิติเชิงพื้นที่ "
มุ่งสานพลังประชารัฐลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุครอบคลุมทั้งด้าน คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้นของการประกันภาคสมัครใจกรณีดื่มแล้วขับ ควบคู่กับการบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง ด่านชุมชน และเส้นทางโดยรอบพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง อีกครั้งจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและส่งต่อผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญย้อนหลัง 3 ปีมีพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนใน 198 อำเภอ และ 1 เขต แยกเป็นพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ และพื้นที่สีส้ม 89 อำเภอ 1 เขต ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานให้จังหวัดและอำเภอในพื้นที่ดังกล่าวใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดและอำเภอเพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงและชี้เป้าการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา