วันนี้ เวลา 15.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน


นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส


เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้ นางสุวดี ปูรณะชัยศรี นายวัชรพงษ์ บุญญรัตน์ นางนาฏสุดา นราธรรมบุญ และนางสาวนูรวานา ดาเลโอ๊ะ เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้