กระทรวงแรงงาน ปรับแผนรองรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์OSS ตลอด 24 ชม. ยืนยันไม่ขยายเวลา จะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีค นี้!!


พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะครบกำหนดการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แล้ว ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการดำเนินการจะมีพลังงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ดังกล่าว ซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดการดำเนินการจะมีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากที่จะเข้ามาดำเนินการที่ศูนย์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพิ่มประสิทธิภาพและเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงแรงงานได้บริหารจัดการทำงานโดยปรับแผนการดำเนินการของศูนย์ OSS ได้แก่ 1.การลดขั้นตอนโดยแบ่งต่างด้าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้มารายงานตัวได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยออกใบรับอนุญาตทำงานชั่วคราวถึง 30 มิถุนายน 2561 และให้ไปตรวจสุขภาพทำทะเบียนประวัติทำงานให้แล้วเสร็จ เพื่อทำงานได้ถึง 31มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ 2 ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้มาดำเนินการที่ศูนย์ oss ทุกขั้นตอนภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม2563 ตามขั้นตอน 2. การเพิ่มเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วยการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานเป็นสัมผัสในศูนย์ oss ของจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก สำหรับกรุงเทพมหานครซึ่งมี 4 ศูนย์ จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ศูนย์กระทรวงแรงงาน บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เพชรเกษม 65 ไอทีสแควร์และห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งธนบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 -22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 -วันที่ 31 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานระยองประกาศกรมการจัดหางานเรื่องกำหนดสถานที่และวิธีการในการยื่นคำขอรายงานตัว เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ โดยประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสถานที่ยื่นคำขอรายงานตัวและแก่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางโดยการยื่นคำขอรายงานตัวทางเพศผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

ทั้งนี้ การปรับแผนโดยลดขั้นตอนเพิ่มเวลาเพิ่มต้องทานจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการ อย่างเต็มที่เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดยืนยันว่าจะไม่มีการขยายเวลา โดยปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ต้องการดำเนินการที่ศูนย์ oss จำนวน 1,687,473 คน ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 727,902 คน คาดว่าสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมเฉพาะที่ศูนย์oss กระทรวงแรงงานได้วันละ 10,000 คน ขณะที่ศูนย์อื่นได้วันละ5,000 คน ย้ำผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าง เร่งมาลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ 31 มีนาคมนี้ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะมีความผิดตามกฏหมาย