จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตทั้ง 2 ฝั่ง


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ให้มีความสะอาด สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาดทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะในสวนป่าและร่องน้ำ ทำความสะอาดทางเท้าสวนป่า เก็บขยะ กำจัดวัชพืช และขุดลอกคูน้ำ ตั้งแต่แยกดินแดงถึงแยกสุทธิสาร ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดย พล.อ.ต.สมควร รักดี เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,240 คน ณ บริเวณหน้าอาคารธานีนพรัตน์ กทม. 2 เขตดินแดง


ด้านคุณมณี ฤกษ์งามเดิมอายุ 69 ปี เป็นคนจังหวัดนนทบุรีกล่าวความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดีเพื่อส่วนรวม แม้เป็นสิ่งเล็กๆก็ตาม แต่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดสวยงาม และที่สำคัญจะเป็นการรวมพลัง ความรักความสามัคคีของคนในชาติ กลับมาอีกครั้ง

ปกรณ์ พงษ์ดารา ผู้สื่อข่าว TRS สังคมไทยด้วยใจแบ่งปัน