รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจร ถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ระหว่างซอยรามคำแหง 65 – ร้านอัศวินย่างเกาหลี (ตรงข้าม กกท.) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 – 04.00 น.

โดยจะมีผลให้
• ถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ซอยรามคำแหง 65 – หน้าร้านอัศวินย่างเกาหลี ปิดช่องจราจรทั้ง 3 ช่องทาง โดยเบี่ยงไปใช้ขาเข้าทดแทน 1 ช่องทาง
• จุดกลับรถหน้า กกท. ไม่สามารถใช้งานได้
• ถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า หน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย ช่องจราจรลดลงจาก 3 เหลือ 1 ช่องทาง
• จุดกลับรถหน้า กกท. ยังคงใช้ได้ตามปรกติ
ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางยังคงสัญจรเข้าออกซอยรามคำแหง 67 และ 69 ได้ตามปกติ แต่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินกรตามวันเวลาดังกล่าว