สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บึงมักกะสัน เขตราชเทวี


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบบึงมักกะสัน อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึงเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ทำความสะอาดเก็บขยะวัชพืช จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนริมบึงมักกะสัน ทำความสะอาดวัดโรงเรียน และทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมี พล.ร.อ.พิเชษฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นประธานปล่อยขบวนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,300 คน ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งจิตอาสาทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ด้านนางปราณี ขันดี อายุ 65 ปี เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวความรู้สึก ภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาโครงการพระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งตนเองเป็นข้าราชการเกษียณอายุ จึงอยากใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ได้สมัครเป็นจิตอาสา และร่วมในการพัฒนา พื้นที่ต่างๆมาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว และทำต่อเนื่องไปจนกว่าจะไม่มีแรง เพราะทุกครั้งที่ได้ทำความดีทำให้ตนเองรู้สึกมีความสุข มีแรงกายและแรงใจในการใช้ชีวิต อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันทำความดีและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

รายงานโดย ปกรณ์ พงษ์ดารา ผู้สื่อข่าว TRS1255 สังคมไทยด้วยใจแบ่งปัน