กรมการขนส่งทางบก ส่งมอบความสุขด้วยความปลอดภัย กับกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ร่วมกับภาคีเครือข่าย 25 หน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 เชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!! ทั่วไทย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเทศกาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศมาสนับสนุนและส่งมอบความสุขให้ประชาชนคนไทยทุกคนด้วยความปลอดภัย สำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 นี้ กำหนดจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยให้บริการตรวจเช็กความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทาง ฟรี ณ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย บริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสถานติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งจะให้บริการประชาชนทั้งช่วงก่อนการเดินทาง เพื่อตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับเพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากผ่านการใช้รถในระยะทางไกลด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ด้วยการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7- 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยอย่างน้อยทุก 2 – 3 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยควร “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง กรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถโดยสาร โดยต้องดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนออกจากสถานีขนส่งหรือจุดจอด/พักรถ รวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาด ทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุดตรวจบนถนนสายหลัก โดยให้พนักงานขับรถลงมารายงานตัวต่อผู้ตรวจการขนส่ง เพื่อตรวจใบอนุญาตขับรถ ความอ่อนเพลีย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ สารเสพติด ฯลฯ พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลักเข้า–ออกกรุงเทพมหานคร ทั้งช่วงก่อนเทศกาลและระหว่างเทศกาล หากตรวจสอบพบผู้ขับรถฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการกระทำผิดซ้ำซาก เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


ลำดับ

หน่วยงานภาคีจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”เทศกาลสงกรานต์ 2561

1

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.)

2

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

3

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

4

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

5

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

6

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

8

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

9

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

10

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

11

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

12

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

13

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

14

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

15

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (MG)

16

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

17

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

19

บริษัท สุวรรณภูมิ เซอร์วิส จำกัด

20

บริษัท เอสซีจี ออโต้เซอร์วิส จำกัด

21

บริษัท บี-ควิก จำกัด

22

บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการ AUTO QUIKS)

23

บริษัท คาร์เวิลด์ คลับ จำกัด

24

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

25

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด