จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสามเสน เขตพญาไท พร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลสังคมให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และร่วมกันทำความดี เป็นจิตอาสา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดกิจกรรม พัฒนาคลองสามเสน บึงมักกะสัน คูน้ำข้างถนนวิภาวดีรังสิต คลองเปรมประชากร ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่คลองแสนแสบ เขตพญาไท โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่ โรงสูบน้ำ - สวนพญาไท ระยะทาง 600 เมตร พื้นที่ตั้งแต่ สวนพญาไท – วัดมะกอก ระยะทาง 600 เมตร และพื้นที่ตั้งแต่ วัดมะกอก – ถ.พหลโยธิน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที อาทิ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บวัชพืชริมคลอง, เก็บขยะภายในคลอง, เก็บขยะ, กวาดพื้น, ล้างทำความสะอาดสถานที่ โดยมี พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานปล่อยขบวนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 คน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี


ด้านนางรวีวรรณ อริยเดช อายุ 58 ปี เดินทางมาจากรามอินทรากล่าวความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำความดีเพื่อสังคม และได้สวมใส่ชุดพระราชทานจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างไม่ย้อท้อ อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันดูแลสังคมให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และร่วมกันทำความดี เป็นจิตอาสาต่อไป


ทั้งนี้ กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ มีประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง กรมการปกครอง การไฟฟ้านครหลวงและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

-------------------------------