การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถและยกเลิกสัญญาณไฟจราจร บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 103 เพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของโครงการฯ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้จุดกลับรถได้ที่บริเวณซอยลาดพร้าว 101 ทดแทน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การปิดจุดกลับรถในบริเวณดังกล่าวเพื่อเตรียมงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของโครงการฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนในการดำเนินงาน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดการจราจรเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2610 4915, 09 8257 5555