ประชาชนพาบุตรหลาน สวมใส่ชุดไทยย้อนยุค ทยอยเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริที่จะให้ประชาชน ได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน อุ่นไอรักคลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โดยบรรยากาศตลอดช่วงเช้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ เปิดจุดคัดกรอง ทั้ง 3 จุด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมงานจะต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องแสดงบัตรพาสปอต และตรวจสอบสัมภาระแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าบริเวณงาน โดยจะสังเกตได้ว่าผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดไทย และชุดผ้าไทย มาร่วมถ่ายภาพกับ ดอกไม้นานาชนิดที่ได้ตัดแสดงไว้ บริเวณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสถาปัตยกรรมในสมัย ร.5 อย่างเช่นประชาชน จาก ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนน้อมเกล้าพัฒนา ชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนก้าวพัฒนา และโรงเรียนศริกุลพิทยา ซึ่งอยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาเยี่ยมชมงานในวันนี้ด้วย

นางอารี ใจมา อายุ 45 ปี จากโรงเรียนศิริกุลพิทยา กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดงานนี้ขึ้นเป็นการให้ประชาชนได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทย ได้เห็นผ้าไทยๆ และเห็นวิถีชีวิตของประชาชนสมัยก่อน

ทั้งนี้เน้นย้ำประชาชน เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากตรงนี้เองก็ต้องขอความร่วมมือให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับติดตัวน้องๆไว้ด้วย เพื่อสะดวกหากเกิดกรณีพัดหลงรวมถึงทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้มีการทำป้ายคล้องคอให้กับน้องๆ ซึ่งอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองในทุกจุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน