นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่จะเริ่มก่อนในช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ว่ากรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรและบุคคลากรในการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่ได้รับผิดชอบจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้จัดตั้ง คณะทำงาน 5 ชุด เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานพิเศษเฉพาะกิจ โดยรวบรวมบุคลากร 100 คนมาก่อสร้าง โดยคณะทำงานแรกเป็นด้านตรวจสอบวัสดุงานทาง คณะทำงานที่ 2 บริหารก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิเศษร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะทำงานที่ 3 ดำเนินการด้านสำรวจและออกแบบ คณะทำงานที่ 4 จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะที่ 5 ทำงานด้านการก่อสร้าง ซึ่งบุคลากรกรมทางหลวงคัดมาจาก สำนักก่อสร้างทางที่ 1 และ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน โดยรูปแบบการก่อสร้าง จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานก่อสร้างถนนที่กรมทางหลวงดำเนินการ โดยจะเป็นงานถมคันทางสูงประมาณ 4 เมตร กว้าง 12 เมตร หรือเท่ากับถนนขนาด 3 ช่องจราจร ตลอดระยะทาง 3.5 กม. แบ่งเป็น 3 ช่วง ซึ่งกรมจะเร่งงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นมาตรฐาน และให้เป็นแบบอย่างสำหรับงานอีก 3 ช่วงที่เหลือที่สำคัญที่สุดกรมทางหลวงได้วัสดุต่างๆในการดำเนินการเกือบทั้งหมดเป็นวัสดุภายในประเทศมีเพียงบางชนิดต้องใช้ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิศวกรชาวไทยและจีน ทั้งนี้จะมีพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มอหลักหิน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน