รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า) บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถึงแยกบางขุนนนท์เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ สัญญาที่ 3 (ช่วงเตาปูน-ท่าพระ)


ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง 10 มกราคม 2559 เวลา 22:00-05:00 น.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) จะดำเนินงานวาง
ท่อประปา ขนาด 1.50 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า) บริเวณ
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถึงแยกบางขุนนนท์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ถึง 10 มกราคม 2559
เวลา 22:00-05:00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว