นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณน้ำสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ส่งผลให้ขบวนรถเส้นทางกรุงเทพ – ตรัง กรุงเทพ – กันตัง และกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช ในวันนี้ (1 ธันวาคม 2560) เดินรถได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง และการรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทาง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
1. ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง ออกกรุงเทพ เวลา 17.05 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น.
3. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น.
4. ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ – กันตัง ออกกรุงเทพ เวลา 18.30 น.
ส่วนขบวนรถที่เดินทางจากตรัง กันตัง และนครศรีธรรมราช กลับเข้ากรุงเทพเย็นวันนี้ การรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์จากสถานีต้นทางมายังสถานีชุมทางทุ่งสง จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย
1. ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 19.01 น.
2. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น.
3. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น.
4. ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 15.17 น.
สถานการณ์ขณะนี้ไม่มีฝนตก ระดับน้ำยังคงท่วมสูง สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถ ในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้