รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณด้านหน้า ดิ อเวนิว เมเจอร์ รัชโยธิน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน บริเวณด้านหน้า ดิ อเวนิว เมเจอร์ รัชโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้า (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ช่องทาง และเพิ่มช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า (ชิดเกาะกลาง) จำนวน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง ในเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เครดิต รฟม.