กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิดการจราจรช่องทางกลับรถใต้สะพานข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ -ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ในช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-5515527 ในวันและเวลาราชการ