บรรยากาศ ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานที่บริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในช่วงเช้าวันนี้สภาพการจราจร มีปริมาณรถหนาแน่นชะลอตัวบริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
มีนักเรียนกว่า 6,000คน ส่วนใหญ่นร.ชั้นประถมฯ ผู้ปกครจะมาส่งโดยรถส่วนตัว ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีที่ตั้งติดกับถนนสาทรเหนือ อีกทั้งยังใกล้กับสะพานสาทร ที่มีปริมาณรถสัญจรมาจากฝั่งธนบุรีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ติดขัด
อย่างไรก็ตาม ด้านสน.ยานนาวา มีการจัดกำลังตร.จร. ประจำจุดเร่งระบาย รวมถึงจัดระบบจราจรปิดทางเข้าถ.ประมวญ 06.00-07.45 น. ให้มีการวนรถไปใช้ด้านถนนศรีเวียง รวมทั้งการวางกรวยยางเพื่อบังคับช่องทาง ให้การจอดส่งนักเรียน ป็นไปอย่างมีระเบียบในลักษณะจอดแล้วจร