กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง จะทำการซ่อมรอยต่อสะพานต่างระดับรามอินทราด้านขาออก มุ่งหน้าบางปะอิน ระหว่าง กม.42+500 - กม.44+200ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น.

จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรช่องทางขวา จำนวน 2 ช่อง ในช่วงเวลาดังกล่าว และระหว่างการทำงาน ขอได้โปรดเบี่ยงไปใช้สะพานคู่ขนานตรงทางออกที่ กม.44+200 จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขออภัยในความไม่สะดวก