ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้งบริเวณหน้าโรงเรียน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โดยรอบยังคงใช้การได้ดีในหลายจุด อย่าง ถนนดินสอ ถนนบำรุงเมืองมุ่งหน้าแยกแม้นศรี การจราจรยังคงคล่องตัว ส่วนถนนศิริพงษ์ มุ่งหน้าถนนบูรพา และถนนมหาไชยต่อเนื่องถนนเจริญกรุง ปริมาณรถเริ่มสะสมมาก แต่ยังคงเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ ไม่ติดขัดมาก โดยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ซึ่งเป็นนักเรียน มัธยม ส่วนใหญ่ จะเดินทาง มาโรงเรียนด้วยตัวเอง จึงไม่มีปัญหา การจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน
ส่วนบริเวณ หน้าโรงเรียนภารตวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน เป็นโรงเรียนเด็กเล็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็จะเดินทางมาส่งบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้า ก็อาจจะทำให้ มีปัญหาการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนเล็กน้อยซึ่งทางโรงเรียน และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียน และใช้เวลาในการส่งบุตรหลาน ให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ กับการจราจรในพื้นที่