รฟม. จัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลาระหว่าง 07.00-12.00 น.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

2 เมษายน 2558 ในชื่อกิจกรรม “ร่วมปั่น ร่วมให้ ไปกับ รฟม.”ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลาระหว่าง 07.00 – 12.00 น. รฟม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,800 คน ซึ่งจะใช้เส้นทางการปั่นจักรยานในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน กิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปิดช่องจราจรตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน 1 ช่องจราจร (ริมบาทวิถี) โดยจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองบางไผ่ บนถนนกาญนาภิเษก ผ่านห้างสรรพสินค้าเซนทรัล พลาซ่า เวสต์เกต แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านแยกบางพลู ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า และไปสิ้นสุดบริเวณศูนย์ราชการนนทบุรี จากนั้นเส้นทางขากลับจะใช้เส้นทางเดิมบนถนนรัตนาธิเศร์ (ฝั่งขาออกเมือง) แล้วไปเลี้ยวขวาที่แยกบางพลู เข้าสู่เส้นบางบัวทอง และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจันทร์ทองเอี่ยม จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกาญจนภิเษก สิ้นสุดเส้นทางการปั่นฯ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า คลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านเส้นทางที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และ รฟม.